Hastane İşletme Yönetimi

HASTANE İŞLETME YÖNETİMİ,

HİZMETLERİMİZ

Stratejik Yol Haritası  
Pazar Araştırması
Kaynak- Girdi Analizi
✓ Maliyet Optimisazyonu
✓ Kadro Planlama & Reorganizasyon
✓ Performans Yönetimi
✓ Karar Vermeye Yardımcı Raporlama
✓ Operasyonel Süreç Analizi ve Tasarımı
✓ Yetenek Yönetimi
✓ Etkin Müşteri Yönetimi (Memmuniyet ve Sadakat Artırımı)
✓ Toplam Kalite Yönetimi
✓ İş güvenliği Analizi
✓ ERP (HBYS) Planlama & Proje Yönetimi
 Satınalma ve Tedarik Planlama
✓ Merkez-Ara Depo Süreçlerinin Tasarımı
✓ Tesis Teknik ve Biyomedikal Bakım-Onarım Bütçe Yönetimi
✓ Teknik ve Destek Süreç Planlama
✓ Değişimi Yönetmek